Palvelut

Referenssit >

Projektit

Yhteystiedot

Referenssit

Joitakin esimerkkejä toimeksiannoistamme:

| arviointi; kartoitus | organisaatioiden kehittäminen | ohjelmatyö | koulutukset | muu yhteistyö |
| materiaalintuotanto
| graafinen suunnittelu |

.

Arviointi; kartoitus

 • Sosiaali- ja terveysministerö, Tasa-arvoyksikkö (2014) Kartoitus EU:n rakennerahastokauden 2014-2020 sukupuolinäkökulman valtavirtaistamistoimista ja tasa-arvoprojekteille suunnatusta rahoituksesta

 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoyksikkö (2014) Kartoitus maakuntien sukupuolinäkökulman valtavirtaistamistoimista koskien EU:n rakennerahastokautta 2014-2020

 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoyksikkö (2014) Kartoitus ministeriöiden sukupuolinäkökulman valtavirtaistamistoimista
  - ministeriöiden toiminnallisen tasa-arvotyöryhmien haastattelut
  - kehittämistyöpajat

 • Pohjois-Pohjanmaan liitto (2009) Maakuntaohjelman 2010-2013 arviointi
  -
  arviointi: vaikutukset ihmisryhmien sekä alueiden väliseen tasa-arvoon
  -tuotos: raportti, joka on liitetty julkaistuun Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaohjelma 2010-2013

 • Oulun kaupunki, Liikuntatoimi (2009) Talousarvio ja toimintasuunnitelma
  -arviointi: vaikutukset ihmisryhmiin ja alueisiin tasa-arvonäkökulmasta
  -arviointityökalun kehittäminen viranhaltijakäyttöön
  -tuotos: raportti ja työkalu

 • Pohjois-Pohjanmaan Maakunnan yhteistyöryhmä - MYR, Ympäristövaikutusten arviointiryhmä YVA (vuodesta 2006)
  -arviointi: EU-rahoitusta hakevien hankkeiden vaikutukset ihmisryhmien väliseen tasa-arvoon sekä alueiden väliseen tasa-arvoon
  -arvioitityökalun kehittäminen hankkeiden tasa-arvovaikutusten arviointiin
  -tuotos: raportit

 • Oulun kaupunki (2008) Tekninen keskuksen asemakaavaprosessin arviointi
  -arviointi tasa-arvonäkökulmasta: vaikutukset ihmisryhmien väliseen tasa-arvoon sekä alueiden väliseen tasa-arvoon
  -arviointityökalun kehittäminen asemakaavaprosessin arviointiin sekä keskuksen palvelurakenteen kehittämiseen
  -organisaation tuottavuuden kehittymisen arviointityökalun kehittäminen
  -tuotos: raportti, kartoitusaineisto, arviointityökalu

 • Oulun kaupunki (2007, 2008) Teknisen keskuksen Hiukkavaaran kaupungiosan suunnitteluprosessi
  -suunnitelmien arviointi: vaikutukset ihmisryhmien väliseen tasa-arvoon
  -Naisten kaupunki -työpajat Naiskulttuuriviikoilla
  -tuotos: raportti ja koulutusmateriaalia

 • Oulun kaupunki (2007) Liikuntatoimen talousarvio ja toimintasuunnitelma 2008
  -arviointi: vaikutukset ihmisryhmien väliseen tasa-arvoon sekä alueiden väliseen tasa-arvoon
  -viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden koulutus
  -tuotos: raportti, koulutusmateriaalia

 • Pohjois-Pohjanmaan liitto (2006) Maakuntaohjelman 2007-2010 arviointi
  -
  arviointi: vaikutukset ihmisryhmien väliseen tasa-arvoon sekä alueiden väliseen tasa-arvoon
  -tuotos: raportti, joka on liitetty julkaistuun Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaohjelma 2007-2010, artikkeleita, koulutusmateriaaleja

.

Työyhteisöjen kehittäminen, organisaation palvelutuotannon yms. kehittäminen

 • Valo ry (2014-2015) Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimenpiteiden ja -koulutusten kehittäminen, seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen urheilujärjestöissä

 • Helsingin yliopisto, Social Justice & Equality in Education yksikkö (2014-2015) Hankekonsultointi, -suunnittelu ja kehittäminen

 • Oulun yliopisto (2012-2013) Tasa-arvotyön vaikutukset liikevaihtoon -mittaus-menetelmän kehittäminen

 • Center for Internet Excellence (2011-2013) OulLabs -testiympäristön työkalujen ja toimintojen kehittäminen; Tasa-arvo ja monimuotoisuus tuotekehittämisessä -palvelun ja työkalun kehittäminen; koulutukset tuotekehittäjille

 • Oulun kaupunki Ritaharjun monitoimitalo (päiväkoti, peruskoulu, nuorisotyö ja kirjasto, 2010-2013) Moniammatillisen, yhteisöllisen toimintamallin kehittäminen, johtamismallin kehittäminen, johtamiskoulutus, esimiesvalmennus ja työnohjaus, organisaatiorakenteen kehittäminen, moniammatillisen tiimitoiminnan kehittäminen

 • Oulun yliopisto, Projektipalvelut (2011) Tasa-arvovaikutusten arviointi projektisuunnitteluun

 • JAKK (2008-2009) Johtamiskoulutus, Johtamisen ja yrittäjyyden erikoistumisopinnot, Johtamisen erikoistumiskoulutus naisille

 • Maaseudun Sivistysliitto (2008) Monimuotoisuussuunnitelmaan liittyen konsultaatiota ja koulutusta; Monimuotoisuutta käsittelevän tiedotuspaketin valmistelu

 • Nuorten Ystävät ry. (2008) Monimuotoisuussuunnitelmaan liittyen konsultaatiota ja koulutusta

 • Oulun kaupunki, Tekninen keskus (2008) Monimuotoisuussuunnitelmaan liittyen konsultaatiota ja koulutusta

 • Oulun seudun Mäntykoti ry. (2008) Monimuotoisuussuunnitelmaan liittyen konsultaatiota ja koulutusta

 • Oulun kaupunki, Tekninen keskus (2007-2008) Teknisen keskuksen palvelutuotantoprosessit
  -prosessien kehittäminen tasa-arvonäkökulmasta; konsultaatio; koulutus; arviointi

.

Ohjelmatyö, ohjelmien kehittäminen

 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (2012-2013) Tasa-arvoverkkokurssin kehittäminen (TVT + sisältökonsultaatio)

 • Työ- ja elinkeinoministeriö (2008-2009) Naisyrittäjyyden kehittämistyöryhmä

 • yliopistot ja korkeakoulut Suomessa (2008) valtakunnallisen tasa-arvostrategian valmistelu ja esittely valtakunnallisilla yliopistojen ja korkeakoulujen tasa-arvopäivillä

 • Oulun kaupunki (2006-2007) Kansainvälistymisstrategian kehittämiseen osallistuminen; Oulu International Panel -työryhmän perustaminen ja toiminnan koordinointi

 • Pohjois-Pohjanmaan liitto (2006) Maakuntaohjelma 2007-2010 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien sisältötuotannon koordinointi; Naisfoorumi -työryhmän perustaminen; naisjärjestöjen ja monikulttuurisuustoimijoiden työryhmien perustaminen; Oulu International Panel:in perustaminen ja toimintojen koordinointi

.

Koulutukset mm.

 • Oulun kaupunki, Tasa-arvotoimikunta (2015) Työpaja tasa-arvostrategian luomisesta, järjestöjen ja tasa-arvotoimikunnan yhteistyön kehittämisestä


 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoyksikkö (2015) Ministeriöiden tasa-arvotyöryhmien koulutus


 • Oulun kaupunki (2014) Seminaariluento seksuaalikasvattajien verkostolle Sukupuolisensitiivisyys - mitä se on

 • Sosiaali - ja terveysministeriö, Tasa-arvoasian neuvottelukunta (2013) Sukupuoli päiväkotien ja koulun arjessa -valtakunnallisen seminaari puheenjohtajuus ja työpaja

 • Oulun kaupunki, Ritaharjun monitoimitalo (päiväkoti, peruskoulu, nuorisotyö ja kirjasto, 2010-2013) Johtamiskoulutus, Esimiesvalmennus, Työnohjaus, Tasavertainen vuorovaikutus, Moniammatillinen tiimitoiminta, Toimintamallin kehittäminen

 • Oulun yliopisto (2010-2014) Opettajan muuttuva työ -koulutus opettajaksi opiskeleville ja ammatillisena jatkokoulutuksena opettajille

 • Oulun kaupunki, Tasa-arvolautakunta (2011) Tasa-arvokoulutus, Tasa-arvostrategian ja toimintasuunnitelman valmistelu -työpaja

 • Vihreä Sivistysliitto ry. (2011) Miten tytöistä kasvatetaan tyttöjä -koulutus

 • avoin kurssi (järjestöille, viranhaltijoille jne. 2009-2011) Sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten pikakurssi

 • Maaseudun Sivistysliitto (2008) Monimuotoisuuskoulutus

 • Oulu International Rotary Club (2007) Kansainvälinen työvoima

 • Oulun kaupunki, Oulu International Panel (2007) Monikulttuurisuus työyhteisöissä

 • Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry. (2007) Sukupuolitietoinen aluekehittäminen

 • Setlementtinuorten liitto (2007) Tytöksi ja pojaksi kasvattaminen

 • Oulun yliopisto / naistutkimus (1997-2014) Kursseja sukupuolinäkökulma työelämään, kasvatukseen ja koulutukseen, liikuntaan, teknologiaan jne.; Tasa-arvokysymysten kurssit eri kohderyhmille

 • Oulun yliopisto (2006-2007) Humanistinaisten työelämä- ja yrittäjyysvalmennus

 • Työministeriö (2006-2007) Tasa-arvo läpäisyperiaatteena uudella hankekaudella

 • Oulun URA -foorumi, opintojen ja ammatinvalinnan ohjaajien verkosto (2003-2010) Työelämän sukupuolisegregaation purkaminen (luennot, työpajat)

 • Työ- ja elinkeinoministeriö (2002-2005) Equal -ohjelman hanketoimijoiden vertaiskoulutus, mm. hankkeen sisäinen ja ulkoinen arviointi; kansallinen teematyö jne.

.

Muu yhteistyö

 • THL, Tasa-arvotiedon keskus Minna (2015) Tasa-arvoasioiden neuvottelupäivien Tasa-arvopäivät suunnittelu ja järjestäminen

 • Sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (2012-2013) Tasa-arvokasvatuksessa verkkokoulutuksen kehittäminen ja tuottaminen, TVT -konsultaatio

 • Valtakunnallisen tasa-arvoverkoston perustaminen yhteistyössä Ekvalita Ab:n ja Lapin yliopiston Aluekehitysyksikön kanssa, 2012

 • Tasa-arvotoimijoiden verkoston perustaminen Ouluun & työpaja "Yhteiset tasa-arvotavoitteet 2009-2012 valtuustokaudelle", eri järjestöt ja verkostot ja kunnallispoliitikot, 2008

 • Nuorten Naisten Kristillinen yhdistys (2007-2010) ohjausryhmä Kamalat äidit -projekti (sukupuolisensitiivisen työotteen koulutus)

 • Oulun seudun Setlementti (2006-2009) ohjausryhmä Tyttöjen Talo -projekti (hankekonsultointi, sukupuolisensitiivisen työotteen koulutus)

 • Pohjois-Pohjanmaan naiskulttuuriviikot (kaksiviikkoinen maakunnallinen naiskulttuuritapahtuma) yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, 2006 sekä 2007

 • Maakunnallisen tyttöjen ja naisten resurssikeskuksen perustaminen ja kehittäminen 2004-2009

 • Maa- ja kotitalousnaiset (2004-2006) ohjausryhmä Pohjalaiset naiset -projekti (hankekonsultointi ja asiantuntija-apu)

.