Services

References

Projects

Materials produced

Some examples of the materials we have produced (or participated in producing). Some of them are in Finnish.

Even more (some in Finnish) | articles etc. | graphic design |

 

3R -suvaus (2009) liikuntatoimen talousarvioon [Gender Impact Analysis with 3R method - In Finnish]

Difficult but doable (2004) Research report of development work made in equality projects, project staff and dissemination (pdf-tiedosto)

GED skannaus (2013) Työkalu sukupuolten tasa-arvon ja monimuotoisuuden huomioimiseen digisektorin tuotekehityksessä [GED scanning - how to be gender sensive in digital game planning - In Finnish]

Equality to Everyday life (2004) Guide for enterprises and organisations of gender equality and diversity issues (pdf-tiedosto)

Equal practices (2005) Equal practices in Education, Guidance and Working Life (pdf-tiedosto)

Innovation and Gender (2013) A handbook for how to boost and measure change in organisation after equality and diversity actions and development work (pdf-tiedosto)

Johtotähti (2005) Päiväni toimitusjohtajana. Verkkopeli ja CD-romppu kannustamaan tyttöjä johtajuuteen ja yrittäjyyteen erityisesti teknologia-aloilla [My day as executive manager - videogame for girls - In Finnish]

Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia (2005) Tutkimusjulkaisu, joissa käsitellään sukupuolen mukaista eriytymistä niin kasvatussektorilla kuin työelämässä [Education, gender socialisation and technology - research publication - In Finnish, abstracts in English] (pdf-tiedosto)

Könssensitivitet i Undervisning (2006) En handbok för den pedagogiska vardagen [in Swedish] (pdf-tiedosto)

Liikuntatoimen talousarvion sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointi [Gender Impactg analysis for communal leisure and sport management in City of Oulu - in Finnish] (2007)

Monimutkaista, mutta mahdollista (2004) Tutkimusraportti koulutuksen ja työelämän tasa-arvoprojektien kehittämistyöstä, kehittäjistä sekä kehitystoiminnan valtavirtaistumisesta [see Difficult but doable] (pdf-tiedosto)

MONInaiset elämät (2003) Pelikorttisarjoissa esitellään erilaisia naisten elämän- ja uravalintoja [Diversities in women's lives - cards, with stories - in Finnish]

Naisten euro -pinssi (2003) Kampanjatuote nostamaan tietoisuutta sukupuolten väliseen palkkaeroon [Women's Euro - campaign badge for gender related wage gap - in Finnish, although campaing spread European wide]

Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt (2004) Sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen (pdf-tiedosto) [Look Equal practices in Education]

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointi (2006) [Gender Impact Analysis of regional strategy and budget - in Finnish]

Sukupuolivaikutusten arviointi käytännössä - [Practical guide how to make gender impact analysis in different surroundings. Also diversity aspect - in Finnish] (2008)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2010-2013 sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointi (2009) [Gender Impact Analysis of regional strategy and budget - in Finnish]

Putting equality into practice (2007) A toolkit for project workers and administrators of how to take into account of gender equality and diversity issues (pdf-tiedosto)

Suomi - tasa-arvon mallimaa? (2004) Postikorttisarja, jossa esitellään piirroksin ja selittävin tekstein (takapuolella) keskeisimpiä epätasa-arvoilmiöitä [Postcards "Finland - model country of gender equality? - in Finnish]

Tasa-arvo arkeen (2004) Tasa-arvo-opas yrityksille ja organisaatioille [publication in English] (pdf-tiedosto)

Tasa-arvoinen koulu (2004) Juliste, jossa esitellään kolme toimenpidettä, joiden avulla tasa-arvoa voidaan lisätä koulun toiminnassa [a poster Equal School - in Finnish]

Tasa-arvoisessa työpaikassa (2004) Juliste, jossa esitellään 10 kohtaa työpaikan tasa-arvon lisäämiseksi [a poster Equal Workplace - in Finnish]

Tasa-arvo kasvatuksessa (2012) Verkossa oleva opetusmateriaali oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön [Equalitys in Education - eLearning portal - in Finnish]

Tasa-arvo käytännöksi (2007) Työkaluja projektityöhön siihen, miten tasa-arvo otetaan huomioon projektityössä [look publ in English] (pdf-tiedosto)

WomenIT -projektit ja hyvät käytännöt (2005) Kirjassa esitelty WomenIT:n kehittämisprojektit ja kehitetyt toimenpiteet [WomenIT projects and best practices - in Finnish] (pdf-tiedosto)

Women working in IT sector in Northern Finland and Northern Sweden (2013) Research report of women's representation in IT professions (pdf-file)

Yhteistoimintasuunnitelma (2013) Ritaharjun peruskoulun, päiväkodin, nuorisotoimen ja kirjaston yhteisestä toimintamallista, monitoimitalon johtamisjärjestelmästä sekä kehittämisstrategiasta vuosille 2013-2015 [strategy for Ritaharju Community Centre - school, day care, youth services and library - in Finnish] (pdf-tiedosto)