Palvelut

Referenssit

Projektit

Materiaalipankki

Esimerkkejä tuottamistamme materiaaleista:

Lisää tuotoksia: | artikkeleita yms. | graafinen suunnittelu |

 

3R -suvaus (2009) liikuntatoimen talousarvioon

Difficult but doable (2004) Research report of development work made in equality projects, project staff and dissemination (pdf-tiedosto)

GED skannaus (2013) Työkalu sukupuolten tasa-arvon ja monimuotoisuuden huomioimiseen digisektorin tuotekehityksessä

Equality to Everyday life (2004) Guide for enterprises and organisations of gender equality and diversity issues (pdf-tiedosto)

Equal practices (2005) Equal practices in Education, Guidance and Working Life (pdf-tiedosto)

Innovation and Gender (2013) A handbook for how to boost and measure change in organisation after equality and diversity actions and development work (pdf-tiedosto)

Johtotähti (2005) Päiväni toimitusjohtajana. Verkkopeli ja CD-romppu kannustamaan tyttöjä johtajuuteen ja yrittäjyyteen erityisesti teknologia-aloilla

Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia (2005) Tutkimusjulkaisu, joissa käsitellään sukupuolen mukaista eriytymistä niin kasvatussektorilla kuin työelämässä (pdf-tiedosto)

Könssensitivitet i Undervisning (2006) En handbok för den pedagogiska vardagen (pdf-tiedosto)

Liikuntatoimen talousarvion sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointi (2007) (pdf-tiedosto )

Monimutkaista, mutta mahdollista (2004) Tutkimusraportti koulutuksen ja työelämän tasa-arvoprojektien kehittämistyöstä, kehittäjistä sekä kehitystoiminnan valtavirtaistumisesta (pdf-tiedosto)

MONInaiset elämät (2003) Pelikorttisarjoissa esitellään erilaisia naisten elämän- ja uravalintoja

Naisten euro -pinssi (2003) Kampanjatuote nostamaan tietoisuutta sukupuolten väliseen palkkaeroon

Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt (2004) Sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen (pdf-tiedosto)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2007-2010 sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointi (2006)

Sukupuolivaikutusten arviointi käytännössä - opas sukupuolivaikutusten arvioinnin tekemiseen eri toimintaympäristöissä sekä perustietoa sukupuoli - ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnista (2008)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2010-2013 sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointi (2009)

Putting equality into practice (2007) A toolkit for project workers and administrators of how to take into account of gender equality and diversity issues (pdf-tiedosto)

Strategisten ratkaisujen arviointi naisten resurssikeskuksen perustamisprosessissa (2011)

Suomi - tasa-arvon mallimaa? (2004) Postikorttisarja, jossa esitellään piirroksin ja selittävin tekstein (takapuolella) keskeisimpiä epätasa-arvoilmiöitä

Tasa-arvo arkeen (2004) Tasa-arvo-opas yrityksille ja organisaatioille (pdf-tiedosto)

Tasa-arvoinen koulu (2004) Juliste, jossa esitellään kolme toimenpidettä, joiden avulla tasa-arvoa voidaan lisätä koulun toiminnassa

Tasa-arvoisessa työpaikassa (2004) Juliste, jossa esitellään 10 kohtaa työpaikan tasa-arvon lisäämiseksi

Tasa-arvo kasvatuksessa (2012) Verkossa oleva opetusmateriaali oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön

Tasa-arvo käytännöksi (2007) Työkaluja projektityöhön siihen, miten tasa-arvo otetaan huomioon projektityössä (pdf-tiedosto)

WomenIT -projektit ja hyvät käytännöt (2005) Kirjassa esitelty WomenIT:n kehittämisprojektit ja kehitetyt toimenpiteet (pdf-tiedosto)

Women working in IT sector in Northern Finland and Northern Sweden (2013) Research report of women's representation in IT professions (pdf-file)

Yhteistoimintasuunnitelma (2013) Ritaharjun peruskoulun, päiväkodin, nuorisotoimen ja kirjaston yhteisestä toimintamallista, monitoimitalon johtamisjärjestelmästä sekä kehittämisstrategiasta vuosille 2013-2015 (pdf-tiedosto)