- päivitetty 23.9.2013 -
| etusivu | toimet | osaaminen | >> tuotokset >> grafiikka |
| index |
|yhteystiedot|
|
kuvat & teksti © Leena Teräs |
ged-scanning.com/leenateras/

Julkaisutoiminta

Ohessa joitakin näytteitä matkan varrella kertyneestä kirjallisista tuotoksistani. "Julkaisutoimintani" alkoi 1980 -luvulla toimittaessani paikallisen partiolippukunnan lehteä ;-D

Otteita graafisemmista tuotoksista löytyy linkin takaa >>. Suunnittelen edelleen grafiikoita, web-sivuja, käyntikortteja jne.

| julkaisut | artikkelit yms. (julkaistut) | muut kirjoitukset, raportit (julkaistut) | blogi + päivän ihmettely -kirjoitukset | esseet, tutkimusraportit, konferenssipaperit | oppaat | suunnitellut ja toteutetut koulutukset | >> grafiikat | ged-scanning: materiaalipankki |

 

Julkaisut

 • Teräs L, Wennberg P, Gunnarson E, Kjällhammer E (2013) Innovation and Gender - How to boost and measure change. Web location of the publication

 • Teräs, Leena (ed. 2013) Women working in IT sector in Northern Finland and Northern Sweden.
  Weblocation


 • Teräs, Leena (toim. 2013) Ritaharjun monitoimitalon Yhteistoimintasuunnitelma 2013-2015. Julkaisun verkkosijainti

 • Teräs L & Pihkala S (2013) GED skannaus - verkkotyökalu sukupuolen (Gender), tasa-arvon (Equality) ja monimuotoisuuden (Diversity) huomioivaan tuotesuunnitteluun. Verkkosijainti.

 • Teräs et al. (toim. 2005) Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia - näkökulmia segregaatioon -tutkimusjulkaisu Rannikon laatupaino, Raahe. [Abstracts of Articles in English: Education, Gender Socialisation and Technology – Perspectives to Segregation]. Julkaisun verkkosijainti

 • Johtotähti - päiväni toimitusjohtajana -nettipeli ja romppu (2005). Verkkosijainti; esittely

 • Leinonen, Teräs et al. (toim. 2005) Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt - sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen. Painotalo Seiska, Iisalmi. Julkaisun verkkosijainti

 • Leinonen, Teräs et al. (eds 2005) Equal Practices in Education, Guidance and Working Life. Painotalo Seiska, Iisalmi. Web location

 • Leinonen, Teräs et al. (red. 2005) Könsensitivet i undervisning och hanledning. Painotalo Seiska, Iisalmi. På nätet

 • Teräs et al. (toim. 2004) WomenIT –projektit ja hyvät käytännöt. Painotalo Seiska, Iisalmi. Verkkosijainti

Artikkelit yms. (julkaistut)

 • Teräs, Leena (2008) Tasa-arvotyö kaipaa uusia ideoita ja yhteistä linjaa. Naistutkimus -lehti 2/2008 (arkistosijainti).


 • Teräs, Leena (2007) Onko sukupuolella väliä Pohjois-Pohjanmaalla? Teoksessa Matinmikko et al. (toim.) Tasa-arvo käytönnöksi - työkaluja projektityöhön. Painotalo Seiska, Iisalmi. Verkkosijainti


 • Teräs, Leena (2007) Does gender matter in Oulu Region? In Matinmikko et al. (ed. 2007) Putting equality into practice. Painotalo Seiska, Iisalmi. Weblocation.

 • Teräs, Leena (2007) Implementing equal opportunities in the labor market [Tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteuttaminen työelämässä] In Strílková, Ivana (ed.) Implementing Equal Opportunities of Women and Men in Policy and on the Labour Market: Good practices from five European Union Countries [Naisten ja miesten tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteuttaminen yhteiskunnan käytännöissä ja työelämässä] . Open Society.

  Artikkeli julkaistu myös teoksessa Growth by Looking At Diversity - Guide of Good Practices to Valorise the Diversities on the Labour Market [Kasvua moninaisuuden kautta - Opas työelämään moninaisuutta edistävistä hyvistä käytännöistä]. Weblocation


 • Teräs, Leena (2005) What are girls and boys like – the impact of gender stereotypes on perception of self and on equality In Leinonen et al. (eds.) Equal Practices in Education, Guidance and Working Life, Painotalo Seiska, Iisalmi. Weblocation

 • Teräs, Leena (2005) Tasa-arvoinen koulu - tasa-arvoisen toiminnan kolme askelta. Teoksessa Leinonen et al. (toim.) Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt - sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen. Painotalo Seiska, Iisalmi. Verkkosijainti

 • Teräs, Leena (2005) Millainen on tyttö tai poika - sukupuolistereotypioiden vaikutus minäkäsitykseen ja tasa-arvoon. Teoksessa Leinonen et al. (toim.) Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt - sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen. Painotalo Seiska, Iisalmi. Verkkosijainti

 • Teräs, Leena (2005) Draamakoulutuksen käyttö tasa-arvoisen vuorovaikutuksen rakentamisessa ja tukemisessa varhaiskasvatuksessa. Teoksessa Leinonen et al. (toim.) Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt - sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen. Painotalo Seiska, Iisalmi. Verkkosijainti

 • Teräs, Leena (2005) Minne katosi Wiipurin tyttökoulusta teknologia vuosien 1806 ja 1812 välillä? Teoksessa Teräs et al. (toim.) Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia - näkökulmia segregaatioon -tutkimusjulkaisu. Rannikon laatupaino, Raahe. Verkkosijainti

 • Teräs, Leena (2005) Using drama training to build and support equal interaction in early childhood education. In Leinonen et al. (eds.) Equal Practices in Education, Guidance and Working Life, Painotalo Seiska, Iisalmi. Weblocation

 • Teräs, Leena (2004) Tasa-arvoisen luokkahuonetyöskentelyn yksinkertaiset periaatteet. Teoksessa Haataja, Korhonen et al. (toim.) Tasa-arvo arkeen - WomenIT -projektin tasa-arvo-opas yrityksille ja organisaatioille. ProPrint Laatupaino, Raahe. Verkkosijainti

 • Teräs, Leena (2004) WomenIT - Women in Industry and Technology 2001-2005. Teoksessa Teräs Leena et al. (toim.) WomenIT –projektit ja hyvät käytännöt. Painotalo Seiska, Iisalmi. Verkkosijainti

Muut kirjoitukset, raportit (julkaistut)

Blogi + päivän ihmettely

Esseet, tutkimusraportit, konferenssipaperit ym.

 • Sukupuoleen kytkeytyvän ammatillisen ja koulutuksellisen segregaation syitä ja seurauksia (2010)
 • Koulutuksen arviointiperiaatteiden tarkastelua opetustoimen sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointiprosessia varten (2010)
 • Strateginen näkökulma projektitoimintaan ja strategisten ratkaisujen arviointi naisten resurssikeskuksen perustamisprosessissa (2010)
 • Equality and diversity policy in public sector DE -development (2010)
 • Lain voima koulutuksen tasa-arvon lisääntymisessä - näkökulmana erityisesti tyttöjen ja naisten aseman paraneminen (2010)
 • Kasvatustyö järjestöistä yliopistoon - kokemuksia kasvatussektorin työympäristöistä (2009)
 • Erilaiset projektit - projekti työympäristönä. Kokemuksia projektityöstä vuosien 1997-2009 välillä (2009)
 • Suomalaisen koulujärjestelmän puitteet koulutukselliselle tasa-arvolle (2009)
 • Maria Montessori - kasvatusmetodi ja teoreettiset taustat (2009)
 • Suuri finanssikriisi - kartoitus finanssikriisin taustoista ja oletettavista vaikutuksista (2009)
 • Liikenne Oulun seudulla 2020 - Oulun kaupungin liikenteen kehitysnäkymät skenaariotyöskentelyn perusteella (2008)
 • Sukupuoli työnohjauksessa - sukupuolen huomioimisen tarpeellisuus työnohjausmenetelmän kehittämiseksi (2008)
 • SINNI voimavarakeskus Oy - tasa-arvoneuvola Hermolan talossa (2008)
 • Gender and Technology - from Early Childhood Education to a Harmonious Work/Life Balance [Sukupuoli ja teknologia - varhaiskasvatuksesta työn ja muun elämän tasapainoon] (2005)
 • How girls of upper secondary school picture professionals from information technology industry - effect of gender socialization to one's own self image and consequences later on in segregation of labour markets [Miten lukiolaistytöt mieltävät tietotekniikan ammattilaisen - sukupuolisosialisaation vaikutus yksilön minäkuvaan ja myöhemmin työelämän sukupuolisegregaatioon] (2003)
 • Sukupuoli ja työyhteisön ilmapiiri IT-alalla (2002)
 • "Tietämättömyyden verho" - oikeudenmukaisuuskasvatusta ala-asteelle Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian pohjalta (2000)
 • Tietotupa tietoyhteiskunnan jaloissa - kartoitus tietotupatoiminnan periaatteista ja leviämisestä Suomeen (1999)
 • Anni Polvan "Tiina" roolimallina ahmimisikäisille (1999)
 • Feminismin klassikot (1998 yhteistyössä Johanna Tuukkasen & Elina Löhösen kanssa)
 • Seksuaalisuus - tutkielma seksuaalisuuden moninaisuudesta (1998 yhteistyössä Johanna Tuukkasen & Elina Löhösen kanssa )
 • Tyttöjen maailma ≠ Tekniikan maailma - Miksi tekniikka ei kiinnosta? Työelämän sukupuolen mukaisen segregaation lähteillä (1997)

Oppaat yms.

 • IT -käyttöopas projektityöhön - Dreamweaver -ohjelman käyttäminen verkkotiedotuksessa ja HumapTool -verkkoympäristön käyttö projektihallinnassa ja verkostotyöskentelyssä (2003)
 • IT -manual for the Pilot course - the First IT mediated distant training of the NCRB network [Tietotekniikan käyttöopas Barentsin alueen Naisten kriisikeskusverkoston pilottikurssille] (2001, käännetty myös ruotsiksi, norjaksi ja venäjäksi)
 • Tietokoneen käyttöopas ikäihmisille (1997, päivitetty viimeksi 2013)

Suunnitellut ja toteutetut koulutukset yms.

 • Opettajan muuttuva työ luento opettajaksi opiskeleville 2011, 2012
 • Yhteisöllisyys toimintatapana vuodesta 2011
 • Ryhmäytymisen vaiheet ja hallinta vuodesta 2011
 • Erilaiset johtamistyylit ja lähestymistavat vuodesta 2011
 • Moniammatillinen yhteistyö ja organisaation yhteisöllisyys vuodesta 2011
 • Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen vuodesta 2010
 • Organisaation toimintamallin ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen vuodesta 2010
 • Dialoginen johtaminen ja Tunnejohtaminen vuodesta 2010 osana johtamiskoulutusta
 • Konsultaatiotyöskentely vuodesta 2008 osana konsultti- ja hankekoulutusta
 • Humanistinaisten yrittäjyyskoulutus vuodesta 2008
 • Esimiestyöpajat ja -valmennus vuodesta 2008
 • Yhdenvertaisuus työelämässä sukupuolen ja etnisyyden näkökulmastaa vuodesta 2008 yliopisto-opiskelijoille ja eri organisaatioille
 • Tasa-arvo- ja monimuotoisuusjohtaminen vuodesta 2008
 • Ideasta projektiksi -hankekoulutus ja Projektijohtamisen koulutus vuodesta 2007
 • Sukupuolitietoinen aluekehittäminen alkaen vuodesta 2007
 • Tasa-arvo läpäisyperiaatteena uudella hankekaudella (2006-2007) yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen ja Työministeriön kanssa
 • Aktiivinen kansalaisuus (2006, 2007) koulutus yhteistyössä järjestöjen kanssa
 • Vuorovaikutussuhteisiin kätketyt hierarkiat tilanneanalyysin välineiksi vuodesta 2006
 • Sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten koulutus alkaen vuodesta 2006
 • Pienyrittäjien ja itsensä työllistävien sosiaaliturva vuodesta 2006 yhteistyössä Ouluseutu Yrityspalveluiden kanssa
 • Naisten kaupunki -työpaja kaupunkisuunnittelun sukupuolinäkökulmasta vuodesta 2006
 • Tasa-arvokysymysten koulutus alkaen vuodesta 2005
 • Tytöksi ja pojaksi kasvattaminen alkaen vuodesta 2005
 • Työelämän sukupuoliperusteisen segregaation purku (2004) 2 ov, Oulun yliopisto, yhteistyössä V. Sunnarin kanssa
 • Kiltistä tytöstä valtautuneeksi naiskansalaiseksi urheilun ja liikunnan avulla (2004) 3 ov, Oulun yliopistossa yhteistyössä M. Hekanahon, S. Heikkisen ja V. Sunnarin kanssa
 • Työn ja perheen yhteensovittaminen (2003) 2 ov, Oulun yliopistossa yhteistyössä V. Sunnarin kanssa
 • Projektituotosten tuotteistaminen vuodesta 2002
 • Sukupuoleen kytkeytyvän ammatillisen ja koulutuksellisen segregaation syitä ja seurauksia vuodesta 2001
 • Sukupuolisensitiivinen pedagogiikka vuodesta 2001
 • Tasa-arvo kasvatuksessa ja koulussa vuodesta 2001
 • Ethics, Gender and Technology [Etiikka, sukupuoli ja teknologia] (2001) 3 ov, Oulun yliopistossa yhteistyössä K. Kailon kanssa, osana Northern Women Studies -ohjelmaa
 • Verkkokurssi naisille (2000) 3 ov, Oulun yliopistossa yhteistyössä J. Wicströmin ja H. Kinnusen kanssa
 • ICT tools for everyday use [Tietotekniset työkalut jokapäiväiseen käyttöön] & How to buy a computer? [Miten ostaa tietokone] (1998-2001)
 • Gender and Technology [Sukupuoli ja teknologia] (1998) 2 ov, osana Northern Women Studies -ohjelmaa
 • Kiipeilytekniikoiden koulutusta (jää, kallio, sisäseinä, jäätikkö) alkaen vuodesta 1992 yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • Eräopaskoulutus (1990-94) yhteistyössä Partaharjun opiston kanssa
 • Kuntosaliharjoittelu -koulutus (1988-95) yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • Kirjoittamiskurssi (1987-88) lippukuntalehden toimittajille suunnattu toimittajakoulutus
 • Jalkapallokoulu (1983-87) yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • Lapsiryhmien johtaminen, partio-ohjelman toteuttaminen (1980-1990) partioliikkeen eri tason johtotehtävissä toimivat henkilöt paikallis- ja piiritasolla
 • Lentopallokoulu (1979-87) yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • Erä-, retkeily-, vaellus-, henkiinjäämis- ja leiritaitojen koulutusta alkaen vuodesta 1979 yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
 • Partiotaitojen ja luonnonsuojelun koulutus (1979-95) yhteistyössä eri toimijoiden kanssa