- updated 23.9.2013 -
| etusivu |
| index |>> material production |
|contact information |

| Pics & Texts © Leena Teräs |
ged-scanning.com/leenateras/

Material production

Above samples of publications, esseys etc. Grafics is found behind the link >> (texts in Finnish].

| publications | articles etc. (published) | other writings, reports (published) | blog | esseys; reports; conference papers; | guides | cources |

.

Publications

 • Teräs L, Wennberg P, Gunnarson E, Kjällhammer E (2013) Innovation and Gender - How to boost and measure change. Web location of the publication

 • Teräs, Leena (ed. 2013) Women working in IT sector in Northern Finland and Northern Sweden.
  Weblocation


 • Teräs, Leena (ed. 2013) Ritaharjun monitoimitalon Yhteistoimintasuunnitelma 2013-2015. Weblocation (in Finnish)

 • Teräs et al. (ed. 2005) Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia - näkökulmia segregaatioon -tutkimusjulkaisu [Education, Gender Socialisation and Technology – Perspectives to Segregation -research publication] Rannikon laatupaino, Raahe. (In Finnish, abstracts of articles in English:). Weblocation

 • Leinonen, Teräs et al. (eds 2005) Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt - sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen. Painotalo Seiska, Iisalmi. In Finnish. Weblocation

 • Leinonen, Teräs et al. (eds 2005) Equal Practices in Education, Guidance and Working Life. Painotalo Seiska, Iisalmi. Weblocation

 • Teräs et al. (eds 2004) WomenIT –projektit ja hyvät käytännöt. [WomenIT -projects and Best Practices] Painotalo Seiska, Iisalmi. In Finnish. Weblocation

Articles etc. (published)

 • Teräs, Leena (2008) Tasa-arvotyö kaipaa uusia ideoita ja yhteistä linjaa [Equality work needs new ideas and common goal]. Naistutkimus 2/2008 [Women's Studies - magazine]. In Finnish.

 • Teräs, Leena (2007) Onko sukupuolella väliä Pohjois-Pohjanmaalla? Teoksessa Matinmikko et al. (toim.) Tasa-arvo käytönnöksi - työkaluja projektityöhön. Painotalo Seiska, Iisalmi. In Finnish. Weblocation

 • Teräs, Leena (2007) Does gender matter in Oulu Region? In Matinmikko et al. (ed. 2007) Putting equality into practice. Painotalo Seiska, Iisalmi. Weblocation

 • Teräs, Leena (2007) Implementing equal opportunities in the labor market In Strílková, Ivana (ed.) Implementing Equal Opportunities of Women and Men in Policy and on the Labour Market: Good practices from five European Union Countries . Open Society.

  Article also in publication Growth by Looking At Diversity - Guide of Good Practices to Valorise the Diversities on the Labour Market. Weblocation


 • Teräs, Leena (2005) What are girls and boys like – the impact of gender stereotypes on perception of self and on equality In Leinonen et al. (eds.) Equal Practices in Education, Guidance and Working Life, Painotalo Seiska, Iisalmi. Weblocation

 • Teräs, Leena (2005) Tasa-arvoinen koulu - tasa-arvoisen toiminnan kolme askelta [Gender equal school - Three steps towards equality]. In publication Leinonen, Teräs et al. (eds.) Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt - sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen. Painotalo Seiska, Iisalmi. In Finnish. Weblocation

 • Teräs, Leena (2005) Millainen on tyttö tai poika - sukupuolistereotypioiden vaikutus minäkäsitykseen ja tasa-arvoon. In Leinonen, Teräs et al. (eds) Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt - sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen. Painotalo Seiska, Iisalmi. In Finnish. Weblocation

 • Teräs, Leena (2005) Draamakoulutuksen käyttö tasa-arvoisen vuorovaikutuksen rakentamisessa ja tukemisessa varhaiskasvatuksessa. In Leinonen, Teräs et al. (eds) Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt - sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen . Painotalo Seiska, Iisalmi. In Finnish. Weblocation

 • Teräs, Leena (2005) Minne katosi Wiipurin tyttökoulusta teknologia vuosien 1806 ja 1812 välillä? [Where did Technology disappear from the Girls' School of Viipuri between years 1806 and 1812?] In Teräs (ed.) Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia - näkökulmia segregaatioon -tutkimusjulkaisu [Education, Gender Socialization and Technology - Perspectives to Segregation]. Rannikon laatupaino, Raahe. In Finnish. Weblocation

 • Teräs, Leena (2005) Using drama training to build and support equal interaction in early childhood education. In Leinonen et al. (eds.) Equal Practices in Education, Guidance and Working Life, Painotalo Seiska, Iisalmi. Weblocation

 • Teräs, Leena (2004) Tasa-arvoisen luokkahuonetyöskentelyn yksinkertaiset periaatteet. In Haataja, Korhonen et al. (eds.) Tasa-arvo arkeen - WomenIT -projektin tasa-arvo-opas yrityksille ja organisaatioille. ProPrint Laatupaino, Raahe. In Finnish. Weblocation

 • Teräs, Leena (2004) WomenIT - Women in Industry and Technology 2001-2005. Teoksessa Teräs Leena et al. (toim.) WomenIT –projektit ja hyvät käytännöt [WomenIT projects and Best Practices]. Painotalo Seiska, Iisalmi. In Finnish. Weblocation

 • Teräs, Leena (2004) Simple prinsiples of gender equality practices in the classroom. In Haataja, Korhonen et al. (eds.) Equality to everyday life - Guide for enterprises and organisations. ProPrint Laatupaino, Raahe. Weblocation

 • Teräs, Leena (1992) Retkivarustesarja - artikkelisarja, joka opastaa retkeilyn saloihin [Article series of Outdoor Equipments and Practices]. Parts/artickles 1-7. Published at year 1992 in Partio -lehdessä [Scout magazine] (national circulation 52 000 pcs). Published by Suomen Partiolaiset ry [Scouts of Finland] . Painopaikka Savonlinnan Kirjapaino Oy. In Finnish.

Other writings, reports (published)

 • Teräs, Leena Oulun Ympärijuoksu epätasa-arvoinen? Miksi naisten urheilua ei Oulussa arvosteta? [Oulu city round-run not equal? Why women sport in not valued in Oulu?] Published in newspaper Kaleva 30.5.2010. Article in Finnish.

 • Teräs Leena (2009) Maakuntaohjelman 2010-2013 sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointi [Gender & equality impact analysis for Region Strategy 2010-2013 of Oulu Region]. In publication Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2010-2013, Ympäristöselostus [Strategy for Oulu Region 2010-2013]. Oulu Region. Report in Finnish.

 • Teräs, Leena Yhteiset tasa-arvotavoitteet tulevalle valtuustokaudelle [Common goals for the next City council period]. Published in several newspapers October 2008. Article in Finnish.

 • Teräs, Leena (2008) Oulun kaupungin asemakaavaprosessin sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointi [Gender and equality impact analysis in city planning at Oulu City] . Published in Technical Unit of Oulu City materials. Report in Finnish.


 • Teräs, Leena (2008) Oulun kaupungin liikuntatoimen vuoden 2009 talousarvion sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointi [Gender budgeting in Sport & Leisure at Oulu City 2009]. Published in Sport & Leisure City Board website. Report in Finnish.

 • Teräs & Kallioinen Naisten kaupunki - kaupunkisuunnittelu naisnäkökulmasta. Raportti työpajatyöskentelystä Hiukkavaaran kaupunginosan kehittämiseksi [Women's city - city development from women's perspective. Report from Hiukkavaara -suburban workshops]. Julkaistu Oulun kaupungin toimielimissä syksyllä 2008. Report in Finnish.

 • Teräs, Leena Turha parjata tasa-arvoa [Don't complain about equality]. Published in Forum24 -newspaper 30.9.2008. Article in Finnish.

 • Teräs, Leena (2007) Oulun kaupungin liikuntatoimen vuoden 2008 talousarvion sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointi [Gender budgeting in Sport & Leisure at Oulu City 2008]. Published in Sport & Leisure City Board website. Report in Finnish.

 • Teräs Leena (2007) Maakuntaohjelman 2007-2010 sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten arviointi [Gender & equality impact analysis for Region Strategy 2007-2010 of Oulu Region]. In publication Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007-2010, Ympäristöselostus [Strategy for Oulu Region 2007-2010]. Oulu Region. Report in Finnish.

 • Teräs, Leena Päätön tarina siilestä – tarkkaavaisuutta trimmerien ja raivaussahojen käyttöön [Headless story about hedgehog]. Published in several newspapers August 2007. Article in Finnish.

 • Teräs, Leena Naisten resurssikeskukset odottavat ministerin lupaamaa perusrahoitusta [Women's resource centres are still waiting funding that ministry promised]. Published in several newspapers May 2007. Article in Finnish.

 • Teräs, Leena Naisten vuoden palkka kertyy 3 kuukautta miehiä myöhemmin [Womens earn annual salary three months longer than men]. Published in several newspapers March 2007. Article in Finnish.

 • Teräs, Leena Juhlivat naisjärjestöt tiivistivät yhteistyötä perustamalla osakeyhtiön [Celebrating women's organisations establish an company]. Published in several newspapers February 2007. Article in Finnish.

 • Teräs, Leena & Parhi-Riikola, Päivi Resurssikeskuksilla on paikkansa naisten poliksina - Suomen naisresurssikeskukset tarvitsevat pysyvää rahoitusta [Women's resource centres has a role as women's polis - Centres need funding]. Published in several newspapers November 2006. Article in Finnish.

 • Teräs, Leena & Pitkänen-Koli Taina 2006 Suvauksen haaste Oulun kaupungille [Gender impact analysis - a Challenge for Oulu City] . Published in Forum24 newspaper 2006. Article in Finnish.

 • Teräs, Leena Murinaa kentällä "Naisten mitta alkaa olla täysi" [Women had it]. Published in several newspapers April 2006. Article in Finnish.

 • Teräs, Leena Suomen naisresurssikeskukset yhdistys on vanhojen toimijoiden uusi toimintamuoto [Women's resource centres - a new modus operandi for excisting women's NGO's]. Published in Ministry of Internal Affairs magazine Naisteemaryhmä April 2006. Article in Finnish.

Blog

Esseys, research reports, conference papers etc.

 • Suomalaisen koulujärjestelmän puitteet koulutukselliselle tasa-arvolle [Equality development of Finnish educational system] (2009). In Finnish.
 • Maria Montessori (2009). In Finnish.
 • Suuri finanssikriisi [Great Financial Crises] (2009). In Finnish.
 • Liikenne Oulun seudulla [Trafic at Oulu Region] (2008). In Finnish.
 • Sukupuoli työnohjauksessa [Gender in Advanced Organisational Consultation] (2008). In Finnish.
 • SINNI voimavarakeskus Oy - tasa-arvoneuvola Hermolan talossa [SINNI empowerment centre Inc. - Equality advices in the Hermola House] (2008). In Finnish.
 • Gender and Technology - from Early Childhood Education to a Harmonious Work/Life Balance (2005)
 • How girls of upper secondary school picture professionals from information technology industry - effect of gender socialization to one's own self image and consequences later on in segregation of labour markets (2003)
 • Sukupuoli ja työyhteisön ilmapiiri IT-alalla [Gender and working athmosphere in ICT sector] (2002). In Finnish.
 • "Tietämättömyyden verho" - oikeudenmukaisuuskasvatusta ala-asteelle Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian pohjalta ["Veil of uncertainty" - education of fairness for children based on Rawls theory] (2000). In Finnish.
 • Tietotupa tietoyhteiskunnan jaloissa [Community IT -centres at information society] (1999). In Finnish.
 • Anni Polvan "Tiina" roolimallina ahmimisikäisille [Anni Polva's "Tiina" character as rolemodel for youngsters] (1999). In Finnish.
 • Feminismin klassikot [Classics of Feminism] (1998). In Finnish.
 • Seksuaalisuus [Sexuality] (1998). In Finnish.
 • Tyttöjen maailma ≠ Tekniikan maailma - Miksi tekniikka ei kiinnosta? [World of girls ≠ World of Technology - Why technology is not interesting?] (1997). In Finnish.

Guides etc.

 • IT -käyttöopas projektityöhön - Dreamweaver -ohjelman käyttäminen kotisivupäivityksissä [ICT -manual for project work] (2003). In Finnish.
 • IT -manual for the Pilot course - the First IT mediated distant training of the NCRB network (2001, translated also in swedish, norwegian and russian)
 • Tietokoneen käyttöopas ikäihmisille [Computer manual for elderly people] (1997). In Finnish.

Training and cources etc.

 • Tasa-arvo- ja monimuotoisuusjohtaminen vuodesta 2008 eri organisaatioille [Equality & Diversity Management training for different organizations since 2008]
 • Projektijohtamisen koulutus vuodesta 2007 eri organisaatioille [Project management training for different organizations since 2007]
 • Sukupuolitietoinen aluekehittäminen alkaen vuodesta 2007 eri organisaatioille [Gender sensitive regional development for different organizations since 2007]
 • Tasa-arvo läpäisyperiaatteena uudella hankekaudella (2006-2007) yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen ja Työministeriön kanssa [Gender mainstreaming in new programme period -training in cooperation with Kajaani university consortium & Ministry of Labour]
 • Sukupuoli- ja tasa-arvovaikutusten koulutus alkaen vuodesta 2006 eri organisaatioille [Gender analysis and equality impact -training for different organizations since 2006]
 • Tasa-arvokysymysten koulutus alkaen vuodesta 2005 eri organisaatioille [Equality questions since 2005 for different organizations]
 • Tytöksi ja pojaksi kasvattaminen alkaen vuodesta 2005 eri organisaatioille [Gender socialization -training for different organizations since 2005]
 • Työelämän sukupuoliperusteisen segregaation purku (2004) 2 ov, yhteistyössä Vappu Sunnarin kanssa [Occupational segregation - cource, 2 credits, in cooperation with Vappu Sunnari]
 • Kiltistä tytöstä valtautuneeksi naiskansalaiseksi urheilun ja liikunnan avulla (2004) 3 ov, yhteistyössä Minna Hekanahon ja Sanna Heikkisen kanssa [From "nice girl" to empowered female citizen with the help of sports, 3 credits, in cooperation with Minna Hekanaho & Sanna Heikkinen]
 • Työn ja perheen yhteensovittaminen (2003) 2 ov, yhteistyössä Vappu Sunnarin kanssa [Work life balance -training, 2 credits, in cooperation with Vappu Sunnari]
 • Ethics, Gender and Technology (2001) 3 opintoviikon opintokokonaisuus yhteistyössä Kaarina Kailon kanssa, osana Northern Women Studies -ohjelmaa
 • Verkkokurssi naisille (2000) 3 opintoviikon opintokokonaisuus yhteistyössä Jaana Wicströmin ja Heli Kinnusen kanssa [Internet -training for women, 3 credits, in cooperation with Jaana Wicström and Heli Kinnunen]
 • Naisten sähly (1998-2005) Kaksi kertaa viikossa vedetyt treenit kaikentasoisille sählääjille [Coaching women's floorball team] Merikosken salibandyteam
 • ICT tools for everyday use & How to buy a computer? (1998-2001)
 • Gender and Technology (1998) 2 opintoviikon opintokokonaisuus (teoria & harjoitukset) osana Northern Women Studies -ohjelmaa
 • Kiipeilytekniikoiden koulutusta (jää, kallio, sisäseinä, jäätikkö) alkaen vuodesta 1992 eri organisaatioille [Climbing techniques (ice, rock, indoor, clacier) since 1992 for different organizations]
 • Eräopaskoulutus (1990-94) yhteistyössä Partaharjun opiston kanssa [Wilderness guide -training in cooperation with Partaharju college]
 • Kuntosaliharjoittelu -koulutus (1988-95) eri saleille ja toimijoille [Gym training for different groups]
 • Jalkapallokoulu (1983-87) yhteistyössä Seinäjoen Mimmiliigan kanssa [Football training in cooperation with Female football club Seinäjoki]
 • Lentopallokoulu (1979-87) yhteistyössä Jalasjärven Jalaksen kanssa [Volleyball training in cooperation with sport club Jalasjärven Jalas]
 • Erä-, retkeily-, vaellus-, henkiinjäämis- ja leiritaitojen koulutusta alkaen vuodesta 1979 eri organisaatioille [Wilderness-, outdoor-, survival- and camping techniques training since 1979 for different organizations]
 • Partiotaitojen ja luonnonsuojelun koulutus (1979-95) eri partio- ja luonnonsuojelujärjestöille [Scout skills and nature concervation -training for different groups]