Naisten aseman tasa-arvoistumisen virstanpylväitä - erit. Pohjois-Pohjanmaalla

Vuonna 1906 Suomessa päätettiin yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta, joka takasi äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden kansakunnan täysi-ikäiselle osalle. Päätös koski myös naisia. Tällä päätöksellä Suomessa mahdollistettiin tasa-arvoisen poliittisen kehityksen eteneminen. Mutta mitä on tapahtunut? Miten tasa-arvo on edennyt? Miten tasa-arvo on edennyt alueellisella tasolla? Mikä on tasa-arvon tila tässä ja nyt?

SINNI voimavarakeskus Oy kokoaa Pohjois-Pohjanmaan tasa-arvon aikajanan ja kutsumme nyt Sinut täydentämään sitä! Kerro tasa-arvon virstanpylväästä meille >>

Tutustu Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan tasa-arvon virstanpylväisiin ja kerro meille mikä sinun mielestäsi kuuluu ehdottomasti tasa-arvon merkkipaaluihin. Kampanja vuosijanan täydentämiseksi aloitettiin naisten äänioikeuden 100-vuotisjuhlavuonna, jolloin 1.10.2006 pidetyssä juhlassa vuosijana oli ensimmäisen kerran nähtävänä ja täydennettävänä SINNIn tuottamassa näyttelyssä Pohjoisen naisen ääni.

TASA-ARVON VIRSTANPYLVÄITÄ POHJOIS-POHJANMAALLA
    1792 Mary Wollstonocraft >> julkaisee Naisten äänioikeuden vaatimuksen teoksessaan A Vindication of the Rights of Women >>
    1806 Wiipurin Suuremman Tyttökoulun (Die Grösserer Tochter Schule) opetussuunnitelmaan lisätään Teknologia -oppiaine. (Linkki teokseen Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia, toim. L. Teräs, jossa on artikkeli aiheesta)
  1809
Suomen sodan >> (1808-1809)
myötä Suomi siirtyy Ruotsilta Venäjän suurruhtinaskunnaksi ja saa autonomian
    1819 Sara Wacklin >> perustaa Ouluun ensimmäisen tyttökoulun
    1836 Sara Wacklin >> suorittaa opettajattaren tutkinnon Sorbonnen yliopistossa tiettävästi ensimmäisenä suomalaisena naisena
    1859 Ensimmäinen naisille tarkoitettu ammatillinen oppilaitos, Kätilöopisto >> perustetaan
    1860
Suomen markka >> käyttöön
    1863 Jyväskylän suomenkielisen seminaarin avaaminen mahdollistaa naisten valmistumisen opettajiksi
    1864 Hyväksytään laki, jonka mukaan naimattomat naiset saavat täysivaltaisuuden täytettyään 25 vuotta
    1869 John Stuart Mill >> julkaisee teoksen The Subjection of Women >> jossa tuo julki vakaumustaan naisten ja miesten yhdenvertaisuudesta
    1870 Maria Tschetschulin >> saa ensimmäisenä naisena oikeuden suorittaa ylioppilastutkinnon
    1872 Sama palkka samasta työstä - nais- ja miesopettajien palkkaerokeskustelu toisessa julkisessa Suomen kansakoulukokouksessa Jyväskylässä
    1878 Naisille ja miehille yhtäläinen oikeus perintöön
    1880 Katri Antell >> perustaa Oulussa suuryritykseksi kasvavan leipomoyrityksen
    1882 Emma Irene Åström >> saa ensimmäisenä naisena maisterin arvon
    1884 Perustetaan Suomen Naisyhdistys >>
    1890 Ensimmäinen kansanlastentarha avataan Helsingissä
    1892 Perustetaan Unioni, Naisasialiitto Suomessa >> 10.2.1892
    1894 Unioni, Naisasialiitto Suomessa >> esittää vaatimuksen samanpalkkaisuudesta naisten ja miesten välillä
    1899 Marttaliitto >> (alkuper. Sivistystä Koteihin) perustetaan 15.5.1899 Lucina Hagmanin >> toimesta (synt. Kälviältä)
    1901 Hanna Åström >> perustaa Oulun ensimmäisen lastentarhan vuonna 1901 ja vuonna 1903 hän aloittaa rakennustyöt lastentarhan uusien tilojen rakentamiseksi Kiikkusaaren Laskuniemeen
    1901 Naiset saavat oikeuden opiskella yliopistoissa ilman erivapautta (ilman anomusta sukupuolestaan vapautumiseksi)
    1906 Naisille äänioikeus ja vaalikelpoisuus valtiollisissa vaaleissa
    1907 Ensimmäiset naiset valitaan valtiopäiville: yhteensä eduskuntaan valittiin 19 naista >>
    1907 Suomalainen naisliitto >> perustetaan vaalimaan Minna Canthin >> perintöä
    1908 Helsingin bordellit suljetaan
    1911 Naisten avioitumisikä nostetaan 17 vuoteen
    1917
Suomi itsenäistyy
    1917 Naisille äänioikeus ja vaalikelpoisuus kunnallisvaaleissa
    1917 Perustetaan Naisjärjestöjen Keskusliitto >>
  1919 Vaimoille oikeus ansiotyöhön ilman aviomiehen suostumusta
    1919
Perustetaan Kansainliitto >>
    1921
Oppivelvollisuuslaki
    1924 Geneven sopimuksella >> todetaan lasten erityisen suojelun tarve
    1926 Laki naisten kelpoisuudesta valtion virkoihin
    1926 Miina Sillanpäästä >> ensimmäinen naispuolinen ministeri
    1929 Avioliittolaki: naisten ja miesten oikeudellinen yhdenvertaisuus, itsenäiset varallisuusoikeudet ja yhtäläinen vanhemmuus (naimisissa olevat naiset vapautuivat aviomiestensä holhouksesta)
    1937 Äitiysavustuslaki
    1943
Kouluruokailu lakisääteiseksi
    1944 Laki kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista
    1945
Yhdistyneet Kansakunnat >> (YK) perustetaan 24.10.1945
    1946 YK:hon perustetaan Comission on the status of Women >> (CSW) valvomaan jäsenmaiden tasa-arvotoimenpiteitä
    1947 Oulun ensi- ja turvakoti ry perustetaan ylläpitämään Oulun ensikotia >>
    1947 Yrittäjänaisten keskusliitto >> ja Oulun yrittäjänaiset ry. >> perustetaan
    1947 UNISEF >> (YK:n lastenjärjestö) perustetaan
    1948 Yhdistyneet Kansakunnat antaa Ihmisoikeuksien julistuksen >> (Universal Declaration of Human Rights)
    1948 Suomessa ilmaiset kouluateriat kaikille
    1948 Lapsilisä
    1949 Simone de Beauvoir >> julkaisee pääteoksensa Toinen sukupuoli (The Second Sex >>/Le Deuxième Sexe)
    1955 Suomi hyväksytään Yhdistyneitten Kansakuntien (YK) jäseneksi
    1957 Oikeus kansaneläkkeeseen
    1957 Euroopan yhteisö hyväksyy Rooman sopimuksen >>, jossa mukana myös samanpalkkaisuusvaatimus
    1959 YK:n yleiskokous hyväksyy Lasten oikeuksien julistuksen >>
    1961 Ehkäisypilleri hyväksytään
    1962 Samanpalkkaisuus periaate julkiselle ja yksityiselle sektorille
    1966 Suomessa siirrytään viisipäiväiseen työviikkoon
    1969 Oulun yliopiston >> ensimmäinen naistohtori: Paula Rantakallio väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 15.4.1969
    1970 Uusittu työsopimuslaki, johon sisältyy syrjinnän kieltävä säännös (sukupuoleen perustuva syrjintä kielletään lailla)
    1970 Laki raskauden keskeyttämisestä (aborttilaki)
    1972 Asetus Tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta >>
    1972 Ensimmäinen nainen Yhdistyneitten Kansakuntien (YK) apulaispääsihteeriksi: suomalainen Helvi Sipilä >>
    1972 Kansanterveyslailla määritellään kuntien velvollisuudet järjestää terveydenhuoltopalveluita, ml. ehkäisypalveluiden yleinen saatavuus turvataan
    1972 Peruskoululaki
    1973 Laki lasten päivähoidosta
    1975 Kansainvälinen naisten vuosi >>
    1975 Ensimmäinen YK:n naisten maailmankonferenssi Mexico Cityssä >>, jossa hyväksytään Maailmansuunnitelma naisten aseman edistämiseksi vuosille 1975-1985
    1975 Euroopan unioni hyväksyy direktiivin samanpalkkaisuudesta (Equal Pay Directive >>)
    1976 Oulun Naisunioni ry. >>perustetaan
    1976 Euroopan unioni hyväksyy yhdenvertaisen kohtelun direktiivin (Equal Treatment Directive >>)
    1976 United Nations Voluntary Fund for the Decade for Women (UNVFDW) perustetaan
    1977 Suomalaisen naisliiton >>Oulun osasto perustetaan
    1977 Kehitysvammalaki >>
    1978 Vanhempainloma jaettavaksi naisen ja miehen kesken
    1979 Oulun ensikoti >> laajenee kattamaan myös turvakodin
    1979 YK:n yleiskokous hyväksyi naisten oikeuksien sopimuksen (CEDAW - Kaikkinaisen naisen syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus >>)
    1979 Euroopan unioni hyväksyy sosiaaliturvadirektiivin (Social Security Directive >>)
    1981 Oulun kaupunginhallitus >> asettaa ensimmäisen tasa-arvotoimikunnan >> edistämään tasa-arvoa päätöksenteossa
    1981 Euroopan unioni perustaa asiantuntijaelimen valvomaan tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumista (Advisory Committee on Equal Opportunities for Men and Women >>)
    1981 Homoseksuaalisuus poistetaan sairausluokituksesta
    1982 Oulun naisunioni >> järjestää Oulun ensimmäiset Naiskulttuuriviikot
    1982 Presidentinvaaleissa ensimmäistä kertaa myös naispuolinen ehdokas: Helvi Sipilä >>
    1982 Sosiaalihuoltolaki >>
    1984 Lapsen ruumiillinen kuritus kielletään
    1984 Naisten äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa >> ylittää ensimmäistä kertaa miesten aktiivisuuden
    1984 The United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) >> perustetaan
    1985 Laki lasten kotihoidon tuesta, vanhempainraha
    1985 Sukunimilaki >>: naimisiin menevät voivat päättäää sukunimestään
    1986 YK:n naisten oikeuksien sopimus ratifioitiin Suomessa: CEDAW - Kaikkinaisen naisen syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus >>
    1986 Euroopan unioni hyväksyy ammatillisen sosiaaliturvadirektiivin (Occupational Social Security Directive >>) sekä direktiivin itsensä työllistävien tasa-arvoiseen kohteluun (Self-employment Directive >>)
    1986 Naispappeus hyväksytään >> Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
    1986 Ensimmäinen AIDS-tukikeskus >> perustetaan Helsinkiin
    1986 Naisten koulutustaso ohitti miesten tason >>
    1987 Tasa-arvolaki >>
    1987 Perustetaan Tasa-arvovaltuutetun >> toimi
    1987 Perustetaan Tasa-arvolautakunta >>
    1987 Vammaispalvelulaki >>
    1987 Saran Naiset - Oulun Tutkijanaiset ry. >> perustetaan
    1987 Oulun naisunioni ry. >> perustaa tasa-arvoisen toiminnan edistämistä huomioivan kunniamaininnan Vuoden Saran palkinnon >> Ensimmäinen palkittu on Meeri Päivänsalo työstään naispappeuden hyväksi.
    1988 Suomen Naistutkimuksen seura ry. >> perustetaan
    1988 Tuula Kaan-Toropainen valitti ensimmäisenä Oululaisena tasa-arvolain rikkomisesta kunnallisessa virantäytössä ja sai Oulun Naisunionin Vuoden Sara palkinnon
    1988 Seksuaalinen yhdenvertaisuus (SETA) >> perustetaan
    1989 Oulun naisunioni ry. myönsi vuoden Sara kunniamaininnan Oulun Työväenteatterille Petra Kantin katkerien kyynelien esittämisestä
    1990 Elisabeth Rehnistä >> tulee maailman ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri
    1990 Perustetaan European Women's Lobby >> -järjestö nostamaan esiin tasa-arvo- ja naisten aseman paranatamista koskevia näkökulmia Euroopan Unionin politiikassa
    1990 Kunnille velvollisuus järjestää päivähoito kaikille alle kolmevuotiaille lapsille vanhempien niin toivoessa
    1990 Mielenterveyslaki >>
    1990 Oulun naisunioni ry. myöntää vuoden Sara kunniamaininnan Marjatta Monoselle opettajantyöstään
    1990 Maailman terveysjärjestö (WHO) >> poistaa homoseksuaalisuuden sairausluokituksestaan
    1991 Isyyslomaoikeus miehelle
    1991 Suomi ratifioi Lasten oikeuksien sopimuksen >>
    1991 Oulun naisunioni ry. myöntää vuoden Sara kunniamaininnan Terttu Huotarille työstä naispoliitikkojen ja virkanaisten yhteistyöryhmän hyväksi
    1992 Euroopan unioni hyväksyy direktiivi turvaamaan raskaana olevien työntekijöiden oikeuksia (Pregnant Workers Directive >>)
    1992 Oulun naisunioni ry. myöntää vuoden Saran Oulun Oranssille Huuskon talon suojelemistaistelusta
    1993 Femina Borealis >> verkosto perustetaan Barentsin alueen naistutkijoille ja aktivisteille perustettiin tohtori Aino Saarisen >> toimesta Oulussa
    1993 Oulun naisunioni ry. myöntää vuoden Sara kunniamaininnan Eeva Kejoselle pitkäjänteisestä naiskulttuurityön tekemisestä Osaamisen kierrätystalossa
    1994 Avioliitossa tapahtuva raiskaus kriminalisoidaan
    1994 Mummolaakso ry. >>perustetaan tukemaan ikääntyviä bi- ja lesbonaisia
    1995 Tasa-arvolain uudistuksen myötä julkisiin elimiin kiintiöt: vähemmistösukupuolen edustajia oltava 40%
    1995 Yksityisellä paikalla tapahtuva pahoinpitely yleisen syytteen alaiseksi
    1995 Syrjintä homoseksuaalisuuden perusteella kiellettiin
    1995 Oulun ensi- ja turvakoti >> aloittaa miestyön >>
    1995 Naisille oikeus puolustusvoimien virkoihin
    1995 Naisille vapaaehtoinen varusmiespalvelus >>
    1995 Yhdistyneet Kansakunnat järjesti naisten asemaa käsittelevän 4. maailmankonferenssin, jonka aikana julkaistiin Pekingin julistus ja toimintaohjelma >>
    1995 Oulun naisunioni ry. myöntää vuoden Sara kunniamaininnan Vuokko Isakssonille ja Taina Pitkänen-Kolille pitkäjänteisestä työstä naiskulttuurin ja -näkökulman edistäjänä niin taiteessa, tieteessä kuin politiikassakin
    1995
Suomi liittyi Euroopan Unioniin >> (EU)
    1996 Naisten äänioikeuden 90-vuotisjuhlavuotta juhlistetaan Oulun naisunioni ry:n järjestämän polkupyöräviestin voimin
    1996 EU:n direktiivi vanhempainvapaasta (Parental Leave Directive >>)
    1996 Oulun naisunioni ry. myöntää vuoden Sara kunniamaininnan Oulun kaupunginteatterin Sadan unelman Sara –näyttelijäryhmälle
    1997 Seksuaalirikoksen ja perheväkivallan uhrille mahdollisuus avustajaan ja tukihenkilöön oikeudenkäyntiä varten valtion varoilla
    1997 Sateenkaariperheet ry. >> perustetaan lesbo-, bi-, trans- ja homovanhempien ja heidän lastensa yhdistykseksi
    1997 EU Amsterdamin sopimuksessa >> tasa-arvo määriteltiin unionin perustavaksi tavoitteeksi ja läpäisyperiaatteeksi
    1997 EU käynnistää yhteiset toimet ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen hyväksikäytön kitkemiseksi (Joint action to combat trafficking in human beings and sexual exploitation of children >>)
    1997 EU:n direktiivi todistustaakasta sukupuolisen häirinnän tilanteissa
(Burden of Proof Directive >>)
    1998 Seksuaalirikoslain uudistus
    1998 Naistutkimuksen >> yliassistentuuri Oulun yliopistoon (Tehtävää hoitivat Vappu Sunnari ja Leena Teräs)
    1998 Laki lähestymiskiellosta
    1999 Naistutkimuksen >> professuuri Oulun yliopistoon (Tehtävää hoitamaan valittiin Kaarina Kailo)
    1999 Profeministimiehet >> -järjestö perustetaan Helsingissä
    1999 Oulun naisunioni ry. myönsi vuoden Sara kunniamaininnan Mirja Niemitalolle pitkäjänteisestä, hellittämättömästä naisten asioiden esilläpidosta sanomalehti Kalevassa >>
    1999 Barentsin alueen naisten kriisikeskusverkosto perustetaan (Network for Crises Centres for Women in the Barents Region - NCRB >>) DrSoc Aino Saarisen >> toimesta. Pääpaikkana Oulu
    2000 Tarja Halosesta >> tulee Suomen ensimmäinen naispuolinen presidentti. Hän astui virkaan 1. maalikuuta 2000!!!!!!!!!!!!!!
    2000 Oulun naisunioni ry. myönsi vuoden Sara kunniamaininnan Leena Piikivelle Tarja Halosen valitsemiseksi tehdystä työstä
    2000 Ensimmäisenä naisena Suomessa Helena Aksela >> valitaan fysiikan professoriksi Oulun yliopistossa
    2000 EU tekee päätöksen naisten ja miesten tasapuoliseksi osallistumiseksi komission perustamien komiteoiden ja asiantuntijaryhmien toimintaan (Gender balance within the committees and expert groups set up by the Commission >>)
    2000 Oulussa järjestetään ensimmäistä kertaa valtakunnalliset Naistutkimuspäivät >> teemalla Globaalisuus, paikallisuus, monikulttuurisuus
    2000 EU käynnistää Daphne -ohjelman >> 2000-2007 ehkäisemään naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa
    2001 Naisten pappisvihkimys tulee mahdolliseksi myös Oulun Hiippakunnassa - muualla Suomessa jo 1988
    2001 Valtakunnallinen naistutkimuksen virtuaaliverkosto HILMA >> perustetaan
    2001 Kuntouttavan työtoiminnan laki
    2001 Nimitetään vähemmistövaltuutettu >> valvomaan etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa
    2001 EU julkaisee ensimmäisen tasa-arvoisia mahdollisuuksia kartoittavan raportin (Equal opportunities report 2001 >>)
    2001 EU käynnistää Sukupuolten tasa-arvoa koskeva yhteisön puitestrategian >> vuosille 2001-2005
    2001 Euroopan Sosiaalirahasto >> käynnistää Equal -yhteisöaloiteohjelman >> rahoittaakseen tasa-arvoprojekteja
    2001 Laaja kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti WomenIT - Women in Industry and Technology >> saa 25 miljoonan Suomen markan rahoituksen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella (2001-2005)
    2002 Parisuhdelaki >> hyväksytään, jolloin myös samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä suhteensa
    2002 Kansainvälinen ryhmä arvioi Suomen naistutkimuksen tason ja se julkaistaan teoksessa Women's Studies and Gender Research in Finland >>
    2002 EU julkaisee uuden työelämän tasa-arvodirektiivin, joka velvoittaa työnantajia tasa-arvon edistämiseen sekä määrittelee ensimmäistä kertaa EU:n lainsäädännön historiassa sukupuolisen häirinnän (Equal Treatment in Employment Directive >>)
    2002 Segregaation purku työmarkkinoilla >> -verkostoitumis- ja tutkimusprojekti 2002-2004 käynnistää kansallisen Equal -yhteisöaloiteohjelman teematyön
    2002 Oulussa liityttiin ensimmäistä kertaa maailmanlaajuiseen 16 -päivän toiminta-aaltoon naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi (16 days of activism against violence against women >>)
    2002 Valtakunnallinen Naisten linja >> - auttava puhelin lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille naisille käynnistyy
    2002 Suomen markka >> historiaan ja siirryttiin euroon
    2003 Oikeusministeriö antaa esityksen seksipalvelujen oston kriminalisoimiseksi
    2003 Suomessa pääministeriksi valitaan ensimmäistä kertaa nainen, Suomen Keskustan Anneli Jäätteenmäki >>
    2003 Suomen lapsiasiain toimikunta aloittaa työskentelyn
    2004 FRIIDU - tytöt ja tasa-arvo >> -opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla julkaistaan
    2004 Pohjalaiset Naiset - kehittämisohjelma >> valmistuu aluekehityspäällikkö Terttu Väänäsen kokoaman työryhmän työskentelyn johdosta. Ohjelma hyväksytään Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuustossa >>
    2004 Yhdenvertaisuuslailla >> turvataan tasa-arvon toteutuminen ja ehkäistään syrjintää mm. iän, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden suhteen
    2004 Perustetaan syrjintälautakunta >> ratkaisemaan etniseen syrjintään liittyviä kanteita
    2004 EU julkaisee ensimmäisen naisten ja miesten tasa-arvon tilaa kartoittavan raportin (Report on equality between men and women >>)
    2004 EU:n direktiivillä varmistetaan naisten ja miesten yhdenvertainen kohtelu työmarkkinoiden ulkopuolella >> (Goods and Services Directive >>)
    2004 Oulun naisunioni ry. myönsi vuoden Sara kunniamaininnan Vappu Sunnarille >>, Jenny Kangasvuolle >>, Mervi Heikkiselle >> ja Niina Kuorikoskelle >> sinnikkäästä tutkimus- ja julkaisutyöstä sekä käytännön toimista sukupuolistuneen ja seksualisoituneen väkivallan tekemiseksi näkyväksi päättäjille, kasvattajille ja kouluttajille sekä suurelle yleisölle
    2004 Avataan valtakunnallinen nais- ja tasa-arvoportaali MINNA >>
    2005 Uusi Tasa-arvolaki >> tulee voimaan, jossa yli 30 työntekijän organisaatioita on laadittava sanktion uhalla tasa-arvosuunnitelma ja seurattava sen toteutumista
    2005 Lapsiasiavaltuutettu >> aloittaa toimintansa
    2005 SINNI voimavarakeskus - naisten ja tyttöjenresurssikeskus >> aloittaa toimintansa Pohjois-Pohjanmaalla kolmen projektin (SINNI startti >>, SINNI naisten businesshanke >> sekä Tyttöjen talo >> ) voimin
    2005 Suomen naisresurssikeskusten yhdistys >> perustetaan
    2005 Oulun naisunioni ry. myöntää vuoden Sara kunniamaininnan Aino Saariselle pitkäjänteisestä työstä naistutkijana ja aktivistina niin Oulussa kuin kansainvälisestikin
    2006 Suomi juhlii naisten poliittisten oikeuksien 100-vuotisjuhlaa >>
    2006 Kansainvälisen tiedostamiskampanjan Who Makes the News? Three Weeks of Global Action on Gender and the Media >> lanseeraaminen Suomessa SINNI voimavarakeskuksen toimesta 16.2.-8.3.2006
    2006 SINNI voimavarakeskus lanseeraa NAISFOORUMIn >> 31.3.2006, jossa keskustellaan ajankohtaisista asioista nais- ja tasa-arvonäkökulmista
    2006 SINNI radion ensimmäinen tuotanto: 10 kertaa 10 - Naisäänten 100 vuotta >> -haastattelusarja.
    2006 Valtionvarainministeriö päättää ottaa suvauksen >> (sukupuolivaikutusten arviointi) käyttöön mm. Suomen valtion budjetin valmistelussa 21.3.2006
    2006 Neljä naista Oulun seudulta tekevät kansalaisaloitteen PARAS -hankkeen eli kunta- ja palvelurakenneuudistuksen suvauksesta (sukupuolivaikutusten arviointi) 31.3.2006
    2006 Sisäasiainministeriöltä valmistuu kunta- ja palvelurakenneuudistuksen alustava suvaus 12.4.2006 sekä opaskirja >>
    2006 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelma suvataan >> eli tehdään sukupuoli- ja laajemminkin tasa-arvovaikutusten arviointi. Toimeksiantoa suorittamassa SINNI
    2006 Ensimmäiset Pohjois-Pohjanmaan Naiskulttuuriviikot >> pidetäään 1.-15.10.2006 Oulun naisunioni ry:n ja SINNI voimavarakeskuksen yhteistyönä
    2006 Oululaiselle Hannu Säävälälle myönnetään ensimmäinen Vuoden Isä >>-palkinto 11.11.2006
    2006 Kulttuuriministeri luovuttaa Oulun kaupungin liikuntatoimelle tunnustuspalkinnon (50 000€) tasa-arvotoiminnan edistämisessä liikunnassa 1.12.2006
    2006 Oulun naisunioni ry. myöntää vuoden Sara kunniamaininnan Sirpa Tulimaalle uraauurtavasta työstä naisyrittäjien ja naisten työllistymisen hyväksi
    2006 Eurooppalainen resurssikeskusverkosto the European Association of Women Resource Centres >> perustetaan
    2006 Euroopan tasa-arvoinstituutti >> perustetaan. Keskuksen toiminta käynnistyy tammikuuhun 2008 mennessä.
    2007 Oululainen Hilmi Oral palkitaan valtakunnallisella Miehen työ -palkinnolla >> 31.1.2007
    2007 Kolmas SINNI -projekti (SINNI mover >>) käynnistyy 1.2.2007
    2007 Perustetaan yleishyödyllinen osakeyhtiö SINNI voimavarakeskus oy tuottamaan mm. maksullisia tasa-arvopalveluita. Perustajajäseninä neljä naisjärjestöä
    2007 Suomen Miestutkimuksen Seura >> perustetaan 14.2.2007
    2007 Kansainvälinen kampanja Equal Pay Day >> lanseerataan Suomessa 8.3.2007 SINNI voimavarakeskuksen ja Suomen naisresurssikeskusten yhdistyksen toimesta
    2007 Oulun naisunioni ry. myöntää vuoden Sara kunniamaininnan
Terttu Väänäselle pitkäjänteisestä työstään viranomaisten tasa-arvomyönteisyyden lisäämiseksi,
Kaisa Kauppiselle toimilleen Oulun yliopistollisen keskussairaalan kyseenalaisen työnantajapolitiikan ja asiakasturvallisuuden esiin nostamiseksi,
Taru Hallikaiselle aktiivisuudelleen Oulun sosiaalitoimen toimeentulon myöntämisperusteiden naista syrjivien käytäntöjen paljastamiseksi
    2007 Suomessa hyväksytään ensimmäinen liputuspäivä naispuolisen merkkihenkilön kunniaksi: maaliskuun 19. päivänä liputetaan Minna Canthin kuin myös tasa-arvon kunniaksi >>
    2007 Valtiovarainministeriö lähettää ministeriöille ja virastoille "Suositus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa" 17.4.2007
    2007 Oulun kaupunginhallitus tekee päätöksen, että vuoden 2008 talousarvio suvataan jonkin hallinnonalan osalta
    2007 Oulun kaupungin liikuntatoimen talousarvio suvataan >> (sukupuoli- ja laajemmin tasa-arvovaikutusten arviointi) SINNIn toimesta
    2007 Neljäs SINNI -projekti Työyhteisöjen monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja kansainvälistymiskoulutus >> käynnistyy 8.5.2007
    2007 FREDI  - pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeus >> -oppimateriaali ilmestyy
    2007 Suomen hallitus ensimmäistä kertaa naisenemmistöiseksi
    2007 Oulun kaupungin Tekninen keskus käynnistää Toiminnallisen tasa-arvotyön eli palvelurakenteen uudistamisen
    2007 Pohjois-Pohjanmaan Maakunnan yhteistyöryhmä päättää >>, että EU rahoitusta hakevat hankkeet arvioidaan myös tasa-arvonäkökulmasta ohjelmakaudella 2008-2012. Tasa-arvoasiantuntijaksi YVA (ympäristövaikutusten arviointi) -ryhmään >> kutsutaan Leena Teräs >> SINNI voimavarakeskus Oy:stä.
    2007 Oulussa järjestetään toiset valtakunnalliset naistutkimuspäivät teemalla Valta liikuttaa >>
    2008 Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää Naisyrittäjyyden työryhmän toimintavuosille 2008-2009. Ryhmän jäseneksi kutsutaan myös SINNI oy:n toimitusjohtaja Leena Teräs. Työryhmä pohtii myös Naisten resurssikeskusten perusrahoituksen järjestämistä.
    2008 Oulun kaupungin Teknisen keskuksen >> Asemakaavaprosessi suvataan
    2008 Oikeusministeriön työryhmä kokoontuu pohtimaan Yhdenvertaisuuslain uudistusta. Samassa prosessissa tarkastellaan myös Tasa-arvolain uudistamistarpeita
    2008 Oulun kaupungin Liikuntatoimi >> julkaisee Tasa-arvopalkinnon urheiluseurojen haettavaksi >> (ks. myös ensimmäiset palkitut >>)
    2008 Valtakunnallisilla yliopistojen ja korkeakoulujen tasa-arvopäivillä Oulussa >> julkistetaan ehdotus yhteiseksi tasa-arvostrategiaksi, joka tulisi liittää yliopistolakiuudistukseen
    2008 Oulun naisunioni ry. myöntää vuoden Sara kunniamaininnan Leena Teräkselle >> uraauurtavasta työstä naisten resurssikeskusten ja tasa-arvon hyväksi
    2008 Oulun yliopiston naistutkimuksen >> sukupuolistuneen väkivallan tutkimusryhmä >> ja kehittämisprojekti Apropos >> palkitaan NNKY:n (Nuorten naisten kristillisen yhdistyksen) >> palkinnolla
    2008 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2008-2011 >> julkaistaan
    2008 Kansalaisjärjestöjen, poliittisten toimijoiden ja aktivistien yhteistyöverkosto Tasa-arvoverkosto perustetaan SINNI voimavarakeskuksen ja Oulun naisunioni ry:n sekä Oulun seudun NYTKIS - poliittisten naisjärjestöjen verkoston yhteistyönä.
    2009 Oulun naisunioni ry. myöntää vuoden Sara kunniamaininnan liikuntatoimen johtaja Niina Epäilykselle uraauurtavasta työstä tasa-arvon edistämiseksi liikuntatoimen alalla sekä dosentti Kaarina Kailolle pitkäjänteisestä työstä naisten aseman parantamiseksi
    2009
Työ- ja elinkeinoministeriön kaksivuotinen Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmä jättää loppuraporttinsa, jossa ryhmä ilmaiseen kannakseen (ei yksimielinen) resurssikeskuksia kehotetaan kääntymään alueellisten toimijoiden sekä vakiintuneen hankerahoituksen puoleen toimintansa rahoittamiseksi. Oulussa lähestyttiin Oulun kaupunkia ja Pohjois-Pohjanmaan liittoa, mutta perustoimintaan ei rahoitusratkaisua löytynyt. Resurssikeskuksen toiminta alasajettiin projektien päättymisen myötä ja SINNI oy:n konsultointipalvelut jatkavat toimintaansa toimitusjohtajan johdolla.

Listaa on kerätty eri lähteistä, mm.

  • vapaaehtoisten ilmoittamina tietoina, jotka on kerätty eri tapahtumien yhteydessä sekä jatkuvana palveluna SINNI:n kotisivujen lomakepalvelulla (suljettu)
  • tietojen keräämiseen on käytetty Friidu - tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet sekä Fredi - pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet -materiaaleja
  • Naisjärjestöjen keskusliiton Äänioikeuden 100 -vuotis juhlavuoden kampanjamateriaalia >>
  • Hilkka Pietilä: Naiset ja YK - vuosikymmenien menestystarina
  • Klassikkogalleria - feministisiä ajattelijoita
  • Minna -valtakunnallinen naistutkimuksen ja tasa-arvon portaali
  • Tilastokeskuksen tuottamia materiaaleja: Naiset kunnallisvaaleissa
  • Äänioikeuden juhlavuoden sivustoa
  • Euroopan unionin lainsäädännön tiivistelmiä esittelevä sivusto: Naisten ja miesten välinen tasa-arvo
SINNI oy
PL 5, 90500 Oulu
Ota yhteyttä >>
info(a)ged-scanning.com