otsikko
|  HAHMOT  | VISUAALINEN TOTEUTUS |  KIELI & SYMBOLIT  |  KÄYTTÄJÄT  |    |

 SUUNNITTELU JA OSALLISTUJAT

suunnitelijat

  • Moninaisuus tarkoittaa erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien käyttäjien huomioimista

  • Onko tuotteiden takana oleva joukko keskenään samanlaisempi kuin käyttäjien moninainen joukko?

  • Erilaisilla käyttäjillä on erilaisia kokemuksia, näkemyksiä ja mielipiteitä - mitkä kaikki näistä kuuluu? Kenellä on sanansa sanottavana?

 

GED avainteemat

Sukupuoli ja moninaisuus suunnittelutiimissä:
On osoitettu, että mitä moninaisempi tiimi tuotteiden takana on, sitä paremmin pystytään ajattelemaan 'out of the box'. Monimuotoisuus haasta meitä kyseenalaistamaan omia tuttuina ja normaaleina pidettyjä asioita ja avaa näkökulmia, joita yksin emme tulisi ajatelleeksi.
Käyttäjien osallistuminen
Käyttäjien osallistuminen suunnitteluun sen eri vaiheissa antaa hyödyllistä tietoa siitä, mitä käyttäjät ajattelevat. Samalla se auttaa tunnistamaan vääriä oletuksia, jotka ohjaavat suunnittelua. Osallistumista suunnitellessasi huomioi ketkä osallistuvat ja miksi? Tähän vaikuttaa paitsi se ketä kutsutaan, myös se, ketkä haluavat osallistua.

Huomioi myös milloin ja miten käyttäjät voivat osallistua ja varmista, että käyttäjien tuoma tieto myös otetaan käyttöön - "Having a voice does not mean having a say".
Käyttäjälähtöiset menetelmät tarjoavat välineitä käyttäjien näkökulmien huomioimiseen ja käyttäjien tai muiden sidosryhmien osallistamiseen. Näidenkin menetelmien käyttäminen edellyttää sukupuoli- ja monimuotoisuusnäkökulmia aktiivista huomioimista.
'
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla
Parhaat edellytykset sukupuolen ja monimuotoisuuden huomioimiseen tuotekehityksessä on silloin kun ne on huomioitu myös työyhteisössä ja organisaatiossa. Esimerkiksi suunnittelutiimin monimuotoisuus voi kompastua siihen, että ammattilaisia kouluttava koulutusala on jakautunut sukupuolen mukaan, eli segregoitunut.

Työelämän segregaation ja epätasa-arvoisuuksien purkaminen vaatii tekoja, joihin voidaan osallistua myös organisaatiotasolla muun muassa rekrytointikäytänteitä ja tasa-arvotoimenpiteitä kehittämällä.
'
Jatka skannaukseen
 

rahoittajat