otsikko
|  HAHMOT  | VISUAALINEN TOTEUTUS |  KIELI & SYMBOLIT  |  KÄYTTÄJÄT  |    |

KIELI JA SYMBOLIT

Oletko ajatellut tekstien ja sanojen sukupuolistuneisuutta teksteissäsi?

kyllä
en ole

Oletko pohtinut tekstiä ja sanavalintoja eri kulttuurien näkökulmasta?

kyllä
en ole

Oletko ajatellut tekstiä ja sanavalintoja iän ja eri sukupolvien näkökulmasta?

Olen
en ole
Jatka palautteeseen


|  HAHMOT  | VISUAALINEN TOTEUTUS |  KIELI & SYMBOLIT  |  KÄYTTÄJÄT  |  OSALLISTUJAT  |


rahoittajat