otsikko
HAHMOT VISUAALINEN TOTEUTUS KIELI & SYMBOLIT KÄYTTÄJÄT  | 

KIELI JA SYMBOLIT- GED ESIMERKKI

Mitä kieleen ja symboleihin liittyviä sukupuoli- tai moninaisuuskysymyksiä tunnistat alla olevasta kuvasta?

rekiströidy

  • Teksti tarkoittaa aina kielenvalintaa - millä kielellä, kuinka monella kielellä?
  • Sukupuolta voi kysyä monella tapaa, mutta useimmin vaihtoehtoina on mies tai nainen. Kuitenkaan kaikki eivät halua identifioitua mieheksi tai naiseksi tai heidän on hankala asettua tähän kaksijakoiseen sukupuolijärjestelmään. Onko sukupuolen kysyminen aina edes välttämätöntä?
  • Rekisteröityessä kysytään nimeä, mutta aina erilaiset ja monenlaiset nimet eivät ole sovitettavissa annettuihin kenttiin.
  • Symbolit ovat kulttuurisia. Esimerkiksi kuvan 'oikeinmerkki' ei ole ymmärrettävä kaikkialla. Monet muistavat kouluajoilta tämän saman symbolin 'väärinmerkkinä'.
  • Myös värillä on väliä - mitä sama symboli tarkoittaisi punaisena? Entäpä sitten kun huomioimme että punaisen ja vihreän merkitykset ovat nekin kulttuurisia?

GED Avainteemat

Mielikuvat:
Mielikuvia luodaan muun muassa puhe- ja puhuttelutyylillä, kohteliaisuussääntöjä huomioimalla, erityissanastoilla (esim. tekninen kieli), tekstin sisäisillä odotuksilla käyttäjän aiemmista tiedoista jne.
'
Ladatut sanat ja sanastot:
- Nimitykset (kuten rouva, neiti jne.), voivat olla osa kulttuuria ja kohteliaisuussääntöjä, joskus ne ovat vain normalisoitunut tapa.

- Ammattinimikkeet: onko sinulla esimies vai lähijohtaja?
- Kielten erot: joissain kielissä sukupuoli näkyy myös artikkeleissa, persoonapronomineissa jne.

- Rasistiset ja epätasa-arvoistavat sanat, etnisyyksiin ja kulttuureihin liittyvät nimitykset.

- Adjektiivit: kuten värit, myös adjektiivit voivat olla sukupuolittuneita - ne totutaan liittämään toiseen sukupuoleen: Mitä ajattelet seuraavista: Kaunis mies ja komea nainen? Kiltti poika ja reipas tyttö?
'
Symbolit
Kielen lisäksi käyttäjille voidaan viestiä myös symboleilla.
- Symbolit voivat sisältää sukupuolittuneita ja kulttuurisia viestejä - millaisia ihmisiä kuvataan esimerkiksi liikennemerkeissä tai wc-kylteissä eri puolilla maailmaa?

- Symbolit voivat olla kulttuurierityisiä - tiesitkö, että haikara perheenlisäyksen merkkinä tarkoittaa singaporelaisille lapsivuoteeseen kuolemista. Tai että rasti, risti ja oikein- ja väärinmerkit eivät ole erityisen universaaleja.
'
Yksityiskohtien erilaiset toteutustavat
Sisältöjen kulttuurierityisyyksiä ovat muun muassa päivämäärä- ja kellonaikailmaukset (ddmmyy, yymmdd), valuutta, tavat ilmaista puhelinnumerot ja osoitteet (kannattaako käyttää kansainvälistä muotoa?), mittayksiköt ja luvut, erikoismerkit (myös 'skandit') sekä joskus myös sellaiset seikat kuin ajanlasku ja tekstin lukusuunta! 
 '
Sukupuolen ja moninaisuuden huomioiden vai huomioimatta?
Sukupuolineutraali ei ota kantaa sukupuoleen, mutta joskus hahmo voi sellaisenaan olla myös maskuliininen, sillä usein vain feminiininen hahmo ’merkitään’ erilaisilla sukupuolimerkeillä.

Silloin kun hahmon piiloiseen sukupuoleen ei kiinnitetä huomiota, voidaan puhua sukupuolisokeudesta. Kun taas sukupuoleen kiinnitetään tietoisesti huomiota pyrkien välttämään stereotypioita, voidaan puhua sukupuolisensitiivisestä ja/tai kriittisestä suunnittelusta.
 
Jatka skannaukseen

rahoittajat