otsikko
|  HAHMOT  | VISUAALINEN TOTEUTUS |  KIELI & SYMBOLIT  |  KÄYTTÄJÄT  |    |

Kun kuvaat fiktiivisiä tai eläinhahmoja

Oletko pohtinut hahmojen sukupuolen esittämistä?

Olen
En ole tai en osaa sanoa

Oletko pohtinut millä tavoin kulttuuri ja etnisyys vaikuttaa hahmoissasi?

Olen
En ole

Monimuotoisuuteen liittyy erilaisia ulottuvuuksia, kuten ikä, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus. Onko sensitiivisyys tätä monimuotoisuutta kohtaan ollut ohjaamassa valintojasi?

On
Ei ole/ en osaa sanoa

Jos/kun kuvaat ihmisiä

Oletko pohtinut kuvaamiesi ihmisten sukupuolta?

Olen
En ole

Oletko pohtinut kuvaamiesi ihmisten kultturia ja etnisyyttä?

Olen
En ole

Monimuotoisuus on enemmän kuin sukupuoli ja kulttuuri - ohjaako sensitiivisyys monimuotoisuutta kohtaan suunnitteluasi?

Kyllä
Ei
Jatka palautteeseen

HAHMOT VISUAALINEN TOTEUTUS KIELI & SYMBOLIT KÄYTTÄJÄT  | 

rahoittajat