otsikko
HAHMOT VISUAALINEN TOTEUTUS KIELI & SYMBOLIT KÄYTTÄJÄT  | 

   
 GED

GED skannaus on työväline sukupuolen (Gender), tasa-arvon (Equality) ja monimuotoisuuden (Diversity) huomioivaan suunnitteluun.

GED auttaa sinua tunnistamaan sukupuoleen ja monimuotoisuuteen liittyviä kynnyskysymyksiä jo olemassa olevissa sovelluksissa tai sovelluskehityksen aikana. Skannaus auttaa sinua arvioimaan onko sukupuoli ja monimuotoisuus huomioitu riittävästi ja millä tavalla sukupuoli ja monimuotoisuus on merkityksellinen osa sovelluksia ja niiden menestystä.

GED skannaus on työkalu, jolla pyritään avaamaan sukupuolen ja monimuotoisuuden (kuten ikä, etnisyys, fyysinen rajoittuneisuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskonnollinen tausta jne.) vaikutuksia tuotekehitysprosessissa. Tavoitteena on opastaa tuotekehittäjää havaitsemaan kuinka kulttuurin rajoitteita tullaan useimmiten huomaamatta siirtäneeksi virtuaalitodellisuuteen, jossa näitä rajoitteita ei itsessään ole olemassa, eivätkä ne ole tarpeellisia. Rajoitteet ovat oletuksia ihmisryhmien ominaisuuksista, kiinnostuksen kohteista, toimintatavoista, kyvyistä ja mieltymyksistä. Vaikka näitä rajoituksiksi muotoutuvia oletuksia perustellaan usein biologialla, ei niillä todellisuudessa ole kestävää pohjaa - ihmisryhmiä leimaakin ennemmin monimuotoisuus. Kaikkien ryhmien ja kategorioiden jäsenissä on niin eroja kuin samanlaisuuksiakin. GED skannaus on väline tunnistaa ja huomioida ne.

Skannaus koostuu viidestä eri teema-alueesta. Annettuihin esimerkkeihin tutustumalla saat käsityksen siitä miten sukupuoli ja monimuotoisuus voi olla merkityksellinen osa kyseistä osa-aluetta ja ymmärrät millaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota. Autamme sinua myös arvioimaan oman tuotekehitysprosessisi kannalta oleellisia seikkoja ja annamme palautetta seuraavia askelmia varten.

 
HAHMOT VISUAALINEN TOTEUTUS KIELI & SYMBOLIT KÄYTTÄJÄT  | 

rahoittajat